Leren leren

Learning-How-to-Learn-Logo-with-text
Als docent en als mentor heb je de taak om je leerlingen aan te leren hoe zij het beste kunnen leren. Nu blijkt dit vaak te leiden tot één of twee lessen uitleg over hoe je een samenvatting of mindmap maakt en hoe je een goede planning maakt voor je huiswerk. De effectiviteit van deze lessen is vaak erg laag en leidt zelden tot een verbetering van het leerproces bij de meerderheid van de leerlingen. Om hier verbetering in aan te brengen heb ik onderzoek gedaan naar het leren leren en daaruit is het onderstaande boekje ‘Leren leren’ ontstaan.

Het boekje is geschreven voor ouders om hen te helpen bij het ondersteunen van hun kind(eren) bij het leren. De volgende stap zal zijn om dit materiaal om te zetten in een vaste werkwijze voor het aanleren van de juiste leervaardigheden die verder gaat dan een mentoruur, maar schoolbreed bij alle vakken zal worden toegepast.

In het boekje wordt aandacht besteed aan:

  • Hoe je geheugen nu eigenlijk dingen het makkelijkste kan opslaan.
  • Hoe je het beste aantekeningen kunt maken.
  • Hoe je het meeste nut haalt uit je werkboek.
  • Hoe je het beste de lesstof kunt samenvatten.
  • Hoe je deze samenvattingen (graphic organisers) dan kunt gebruiken om te leren.
  • Hoe je het huiswerk goed kunt plannen.
  • Hoe je ervoor zorgt dat je leren zo soepel mogelijk verloopt.

Het boekje is een levend document en zal geregeld aangepast worden met nieuwe inzichten uit onderzoek en de praktijk.

U kunt het boekje hier downloaden: Leren Leren

12 tips om je les te verbeteren op basis van onderzoek

Onderstaande artikel komt van de website Voortgezet Leren waar ik voor geinterviewd ben over evidence-informed lesgeven. De insteek was om lezers te voorzien van handige tips om hun eigen stappen op weg naar evidence-informed lesgeven te nemen. https://www.voortgezetleren.nl/post/12-tips-om-je-les-te-verbeteren-op-basis-van-onderzoek/ 12 tips om je les te verbeteren op basis van onderzoek Docent Engels Wilfred Berkhof (RSG Pantarijn)~ more ~

Poetry by Heart

British Culture I’ve always felt that teaching British culture is an essential part of EFL teaching. It might have to do with my background as a history teacher, but I tend to wrangle in as much history and culture as I can in my lessons. One thing the British do much better than us Dutch~ more ~

Cockney Rhyming Slang

The UK is known for its diverse set of accents and dialects. We have all heard of Scottish and Welsh, but England itself has a lot of different accents to offer as well. Most famous of all is the Cockney accent, which originated in the East End of London, but has slowly spread over a~ more ~