Leren leren

Learning-How-to-Learn-Logo-with-text
Als docent en als mentor heb je de taak om je leerlingen aan te leren hoe zij het beste kunnen leren. Nu blijkt dit vaak te leiden tot één of twee lessen uitleg over hoe je een samenvatting of mindmap maakt en hoe je een goede planning maakt voor je huiswerk. De effectiviteit van deze lessen is vaak erg laag en leidt zelden tot een verbetering van het leerproces bij de meerderheid van de leerlingen. Om hier verbetering in aan te brengen heb ik onderzoek gedaan naar het leren leren en daaruit is het onderstaande boekje ‘Leren leren’ ontstaan.

Het boekje is geschreven voor ouders om hen te helpen bij het ondersteunen van hun kind(eren) bij het leren. De volgende stap zal zijn om dit materiaal om te zetten in een vaste werkwijze voor het aanleren van de juiste leervaardigheden die verder gaat dan een mentoruur, maar schoolbreed bij alle vakken zal worden toegepast.

In het boekje wordt aandacht besteed aan:

  • Hoe je geheugen nu eigenlijk dingen het makkelijkste kan opslaan.
  • Hoe je het beste aantekeningen kunt maken.
  • Hoe je het meeste nut haalt uit je werkboek.
  • Hoe je het beste de lesstof kunt samenvatten.
  • Hoe je deze samenvattingen (graphic organisers) dan kunt gebruiken om te leren.
  • Hoe je het huiswerk goed kunt plannen.
  • Hoe je ervoor zorgt dat je leren zo soepel mogelijk verloopt.

Het boekje is een levend document en zal geregeld aangepast worden met nieuwe inzichten uit onderzoek en de praktijk.

U kunt het boekje hier downloaden: Leren Leren

Leave a Reply